Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I GNP 1/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-21

. Sąd stwierdził, że nie można uznać, że wprowadzone w rozporządzeniach Ministra Finansów stawki akcyzy na olej opałowy są wyższe od wynikających bezpośrednio z ustawy...
akcyzowego dla oleju opałowego w wysokości 80%, podczas gdy art. 37 ust 1 pkt 5 ustawy przewiduje dlań stawkę maksymalną w wysokości 25%;, 2) art. 145 § 1 pkt 1 lit...

I GNP 1/12 - Wyrok NSA z 2012-11-22

ten jest zgodny z Dyrektywą, która w art. 12 ust. 2 stanowi, iż dla produktów energetycznych określonych w jej art. 7-9 (art. 9 oleje opałowe), których poziomy opodatkowania...
2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257), podstawą opodatkowania olejów opałowych jest liczba litrów wyrobu gotowego w temperaturze 15ºC. Przepis...