Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

VIII SA/Wa 676/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

do wyrobu końcowego produktu, który nie jest paliwem w rozumieniu ustawy o zapasach (preparaty smarowe o kodzie CN 2710 19 99). Przedmiotowy olej opałowy ciężki każdorazowo...
. ciężkie oleje opałowe oznaczone kodami CN 2710 19 62., Organ I instancji podkreślił, iż z wniosku Spółki wynika, że sprowadzany przez nią produkt tj. olej opałowy ciężki...

VI SA/Wa 342/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

do silników odrzutowych, paliwo typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, olej napędowy (destylowane oleje opałowe), olej napędowy transportowy, oleje opałowe...
do celów ogrzewania i innych, ciężki olej opałowy (o niskiej bądź wysokiej zawartości siarki), benzynę lakową i benzyny przemysłowe, smary, asfalt, parafiny oraz koks naftowy...

II GSK 1341/11 - Wyrok NSA z 2012-10-03

lub paliw, planowane na dany rok (w m3) z podaniem kodów CN, PKWiU' podpunkt 11 'oleje opałowe (z wyłączeniem olejów do silników statków morskich)', Spółka wskazała: 100 m3 CN...
naftowej, objętych obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowe lub paliw w danym roku' podpunkt 11 'oleje opałowe (z wyłączeniem olejów do silników statków morskich...

VI SA/Wa 168/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-24

i prawnej jak sytuacji Spółki, lecz dotyczącej przywozu i produkcji innych paliw niż ciężkie oleje opałowe wypowiedział się już Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
opałowe i pozostałe oleje napędowe oraz ciężkie oleje opałowe - określone w załączniku B rozdział 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22...

II GSK 289/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

opałowy - barwiony/znaczony PKWiU 23.20, olej opałowy napędowy lub smarowy CN 2710 1941, a więc wyroby określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7...
do wniosku z dnia 22 marca 2005 r. wyroby akcyzowe zharmonizowane - benzyny silnikowe -ołów do 0,012g/I PKWiU 23.20, olej napędowy - siarka do 0,001% PKWiU 23.20, lekki olej...

VI SA/Wa 264/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-12

zharmonizowane - benzyny silnikowe - ołów do 0,012g/I PKWiU 23.20, olej napędowy - siarka do 0,001% PKWiU 23.20, lekki olej opałowy - barwiony/znaczony PKWiU 23.20, olej opałowy...

II GSK 3646/15 - Wyrok NSA z 2017-09-21

' oraz, że ww. olej smarowy będzie przedmiotem dostaw wewnątrzwspólnotowych do krajów UE i nie będzie sprzedawany na terytorium Polski., Pismami z [...] lipca 2014 r...
wyjaśnienia statusu spółki pod kątem jej obowiązków wynikających z ustawy o zapasach., W odpowiedzi na powyższe strona wyjaśniła, że olej napędowy o kodzie CN 27 10 19 43...

II FSK 1315/10 - Wyrok NSA z 2011-07-26

sprzedaży spółki (P. P., L. M., L. N., J. S.) zeznali, że nigdy na sprzedaną benzynę nie wystawiali faktur sprzedaży na olej napędowy. Przesłuchani kontrahenci, tj. A. D...
pod firmą '(...) J. T. S.' z siedzibą w K.. W ramach spółki skarżący prowadzili handel paliwami: olejem opałowym, olejem napędowym, benzyną bezołowiową ET94/U95 i etyliną...

VI SA/Wa 1764/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

a kara ta wynosi równowartość iloczynu kwoty 4500 zł i wielkości niedoboru ropy naftowej, gazu płynnego (LPG) lub ciężkiego oleju opałowego wyrażonej w tonach...
, lub niedoboru paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG) i ciężkiego oleju opałowego, wyrażonej w metrach sześciennych., W tym stanie rzeczy, organ w niniejszej sprawie prawidłowo...

FSK 1883/04 - Wyrok NSA z 2005-09-28

naliczony o podatek akcyzowy zawarty w cenie zakupu oleju w kwocie 101.027 zł. Zgodnie z par. 14 ust. 6 cyt. rozporządzenia podatnicy sprzedający olej napędowy i opałowy...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 119 poz. 1259 ze zm./, który przewiduje dla podatników sprzedających olej...