Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Lu 319/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-22

w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że ostateczna decyzja ustalająca D. M. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku...
dochodowym od osób fizycznych od przychodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. została oparta na ustaleniu, że w rozpatrywanym roku podatkowym, w lipcu...

I SA/Lu 758/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-11

. w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2004 w kwocie 194 913,00 zł...
z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się między innymi przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Natomiast w myśl art. 20 ust. 3...

I SA/Lu 749/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-23

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia...
podatnikowi zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2004 r. w kwocie...

I SA/Gd 1059/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-04

z dnia 26 stycznia 2010 r. nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w ustalił A. S. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł...
przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za rok 2006. Decyzja ta stała się ostateczna w administracyjnym toku instancji., Pismem z dnia 18 lipca 2011...

VIII SA/Wa 446/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-05

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2004 r. postanawia : odrzucić skargę M. K.. Pismem z [...] marca 2011 r. M. K. (dalej...
postępowaniem kontrolnym w zakresie kontroli dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2004 r. Występując...

II FSK 1569/13 - Wyrok NSA z 2013-11-22

w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od A. S. na rzecz Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem...
podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2006 r., Ze stanu sprawy...

I SA/Gd 1300/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-06

dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2006 rok oddala skargę. Zaskarżoną...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2006 r., Podstawą tego rozstrzygnięcia...

II FSK 3111/12 - Wyrok NSA z 2013-05-14

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od D. M. na rzecz Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. kwotę 120 (sto dwadzieścia...
od osób fizycznych od przychodów bez pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2002 r. Została ona oparta na ustaleniu, że w rozpatrywanym roku podatkowym (w lipcu...

I SA/Sz 1037/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę...
od osób fizycznych za 2008 rok w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w łącznej...

I SA/Sz 1038/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-22

dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę...
fizycznych za 2008 rok w formie ryczałtu od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w łącznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   17