Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I SPP/Go 86/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-02

2.000 zł tytułem 'zadatek - yorkshire terier' i w kwocie 500 zł tytułem 'zaliczka - piesek chihuahua'. Nieujawnienie tego źródła dochodów, jak i nieprzedłożenie...
. w wysokości 900 zł (ostatnia już w trakcie zainicjowanego postępowania sądowoadministracyjnego), co też sugeruje posiadanie przez skarżącego nieujawnionego źródła dochodu...

II GZ 174/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-22

skutecznie podważona, ponieważ wnioskodawca w dalszym ciągu nie ujawnił źródeł swoich dochodów. [...] konsekwentnie odmawiając wyjawienia źródeł dochodów uniemożliwił Sądowi...
powyżej umowy dzierżawy nieruchomości rolnych z ANR, wnioskodawca został ujawniony w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (Nr [...])., Poza tym kolejne oświadczenie...

II GZ 1340/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

rozstrzygnięcia odmawiającego przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. W dalszym ciągu nie ujawnił źródeł swoich dochodów, ani nie przedstawił dokumentów, które mogłyby...
pozwala stwierdzić, że sytuacja majątkowa skarżącego nie uległa zmianie. W ocenie Sądu wnioskodawca w dalszym ciągu nie ujawnia źródeł swoich dochodów. Konsekwentnie odmawiając...

II GZ 797/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

podważona, ponieważ wnioskodawca, w dalszym ciągu nie ujawnił źródeł swoich dochodów. R. P. konsekwentnie odmawiając wyjawienia źródeł dochodów uniemożliwił Sądowi zbadanie...
zidentyfikowanie źródła i wysokości dochodów skarżącego. Były one nie tylko niepełne, i nierzetelne, ale świadczyły o ukrywaniu rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej...

II GZ 799/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

jego sytuacji jest prawidłowa i nie została skutecznie podważona, ponieważ wnioskodawca, w dalszym ciągu nie ujawnił źródeł swoich dochodów. R. P. konsekwentnie odmawiając...
złożone wraz z wnioskiem za uniemożliwiające zidentyfikowanie źródła i wysokości dochodów skarżącego. Były one nie tylko niepełne, i nierzetelne, ale świadczyły o ukrywaniu...

II GZ 733/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

w dalszym ciągu nie ujawnił źródeł swoich dochodów. R. P. konsekwentnie odmawiając wyjawienia źródeł dochodów uniemożliwił Sądowi zbadanie czy rzeczywiście uległy zmianie...
i zdolności do ponoszenia kosztów postępowania. WSA uznał oświadczenia złożone wraz z wnioskiem za uniemożliwiające zidentyfikowanie źródła i wysokości dochodów skarżącego...

II GZ 940/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-22

nie ujawnił źródeł swoich dochodów. R. P. konsekwentnie odmawiając wyjawienia źródeł dochodów uniemożliwił Sądowi zbadanie, czy rzeczywiście uległy zmianie okoliczności...
złożone wraz z wnioskiem za uniemożliwiające zidentyfikowanie źródła i wysokości dochodów skarżącego. Były one nie tylko niepełne i nierzetelne, ale świadczyły o ukrywaniu...

II GZ 57/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

okoliczności sprawy która uzasadniałaby korektę wcześniejszego rozstrzygnięcia odmawiającego przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. W dalszym ciągu nie ujawnił źródeł...
. Oświadczenia składane wraz z wnioskami uniemożliwiały zidentyfikowanie źródła i wysokości dochodów skarżącego. Były one nie tylko niepełne i nierzetelne, ale świadczyły...

II GZ 572/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-08

wcześniejszego rozstrzygnięcia odmawiającego przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. W dalszym ciągu nie ujawnił źródeł swoich dochodów, ani nie przedstawił...
postępowania. Oświadczenie złożone wraz z wnioskami uniemożliwiało zidentyfikowanie źródła i wysokości dochodów skarżącego. Było one nie tylko niepełne i nierzetelne...

II GZ 285/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

nie ujawnił źródeł swoich dochodów. J. G. konsekwentnie odmawiając wyjawienia źródeł dochodów uniemożliwił Sądowi zbadanie czy rzeczywiście uległy zmianie okoliczności...
materialnej i zdolności do ponoszenia kosztów postępowania. NSA uznał oświadczenia złożone wraz z wnioskiem za uniemożliwiające zidentyfikowanie źródła i wysokości dochodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100