Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

I GSK 1357/11 - Wyrok NSA z 2013-04-11

pojazdu samochodowego nie oddał funkcjonariuszowi celnemu istotnej dla sprawy karty kontrolnej T5, poświadczającej wywóz z kraju omawianego towaru. W takcie postępowania...
organów, to kierowcy pojazdów nie dopilnowali, aby zostały dopełnione wymogi związane z potwierdzeniem kart kontrolnych T5 przez funkcjonariuszy celnych, czego...

I GSK 1358/11 - Wyrok NSA z 2013-04-11

pojazdu samochodowego nie oddał funkcjonariuszowi celnemu istotnej dla sprawy karty kontrolnej T5, poświadczającej wywóz z kraju omawianego towaru. W takcie postępowania...
stanowisko organów, to kierowcy pojazdów nie dopilnowali, aby zostały dopełnione wymogi związane z potwierdzeniem kart kontrolnych T5 przez funkcjonariuszy celnych, czego...

I GSK 1391/11 - Wyrok NSA z 2013-04-11

pojazdów nie dopilnowali, aby zostały dopełnione wymogi związane z potwierdzeniem kart kontrolnych T5 przez funkcjonariuszy celnych, czego nie można traktować...
nie oddał funkcjonariuszowi celnemu istotnej dla sprawy karty kontrolnej T5, poświadczającej wywóz z kraju omawianego towaru. W takcie postępowania wyjaśniającego, podjętego...

V SA/Wa 1425/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-22

i niezbędność do osiągnięcia jej celu., Minister również zauważył, że karta ewidencji przebiegu pojazdu (czy inne dokumenty o równoważnym znaczeniu) była obowiązującym...
doświadczenie w realizacji zadań finansowanych z funduszy UE., W przypadku braku karty ewidencji przebiegu pojazdu lub innych dokumentów zawierających m.in. informacje dotyczącą...

IV SA/Wa 328/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-19

w znajdującej się w aktach sprawy Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa Ośrodka Dokumentacji Zabytków w W. Folwark w J. wniesiony został w XVIII - XIX...
mieszkańców majątku G., w którym mieszkał właściciel J. Kompleks pałacowo-parkowy był wyodrębniony od części gospodarczej poprzez ogrodzenie, co potwierdza karta ewidencji...

I SA/Wa 2728/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-18

nieruchomości ziemskiej, mającą rolny charakter., Budynek 'dworku', znajdujący się na parceli nr pb [...] jak wskazuje karta ewidencyjna zabytków i architektury...
. Jest szerokofrontowy, asymetryczny, piętrowy, częściowo podpiwniczony, z murowaną werandą poprzedzającą wejście. Układ wnętrz dwutraktowy z korytarzem., Karta ewidencyjna wskazuje...

I SO/Wa 28/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-28

ponoszonych wydatków oraz stanu zdrowia wnioskodawca dołączył faktury i rachunki oraz kserokopię karty leczenia szpitalnego i zaświadczenia lekarskiego., W niniejszej...
nie posiada żadnych nieruchomości, wierzytelności, zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych czy pojazdów mechanicznych. Podał, że ponosi stałe wydatki związane...

I SA/Wa 51/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

orzeczenia Komisji Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia z dnia [...] września 1996 r. zaliczającego K.G. do pierwszej grupy inwalidów, 2) kartą informacyjną leczenia...
. Skarżąca oświadczyła, że sama pojazdu również nie prowadzi., Mając powyższe na uwadze należało zważyć, co następuje:, Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

II SA 3792/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-27

pojazdem., W toku dalszej kontroli ustalono, że deklaracja wyładunkowa nr [...] podpisana przez R. B. oraz strona dziennika połowowego nr [...] zawierającego zapisy z rejsu...
jednak różne wpisy co do ilości złowionych ryb i złożenie do okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w [...] deklaracji zawierającej zaniżony wpis razem z kartą...

V SA/Wa 2901/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-14

wykończeniowych. Jednocześnie zauważyła, że Prezes Zarządu Spółki - T.T. oraz wspólnik - W.M. są obywatelami polskimi zaś wspólnicy E.N. oraz J.M. posiadają kartę czasowego pobytu...
pojazdów mechanicznych, obsługa nieruchomości na własny rachunek, wykonywanie robót i instalacji budowlanych, wznoszenie kompletnych budynków i budowli. Przedmiotem...