Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

II SA/Wa 1168/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

. zm.) - zwanej dalej P.p.s.a., ponieważ skarżący nie posiada interesu prawnego do wniesienia skargi, a interes faktyczny nie podlega kognicji sądu administracyjnego. Dalej...
Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią art. 50 § 1 i § 2 P.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...

II SA/Wa 1158/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

. 1369, z późn. zm.) - zwanej dalej P.p.s.a., ponieważ skarżący nie posiada interesu prawnego do wniesienia skargi, a interes faktyczny nie podlega kognicji sądu...
prawny, prokurator, Rzecznik Praw obywatelskich, Rzecznik Praw dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...

II SA/Wa 1213/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

, z późn. zm.) - zwanej dalej P.p.s.a., ponieważ skarżący nie posiada interesu prawnego do wniesienia skargi, a interes faktyczny nie podlega kognicji sądu...
, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw obywatelskich, Rzecznik Praw dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...

II SA/Wa 1150/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) zwanej dalej 'P.p.s.a.', ponieważ skarżący nie posiada interesu prawnego...
z treścią art. 50 § 1 i § 2 P.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw...

II SA/Wa 1171/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-13

administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) - zwanej dalej P.p.s.a., ponieważ skarżący nie posiada interesu prawnego do wniesienia skargi, a interes faktyczny...
art. 50 § 1 i § 2 P.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka...

II SA/Wa 1169/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) zwanej dalej 'P.p.s.a.', ponieważ skarżący nie posiada interesu prawnego...
z treścią art. 50 § 1 i § 2 P.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw...

II SA/Wa 1159/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) zwanej dalej 'P.p.s.a.', ponieważ skarżący nie posiada interesu prawnego...
, co następuje:, Zgodnie z treścią art. 50 § 1 i § 2 P.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...

II SA/Wa 1202/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) zwanej dalej 'P.p.s.a.', ponieważ skarżący nie posiada interesu prawnego...
:, Zgodnie z treścią art. 50 § 1 i § 2 P.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...

II SA/Wa 1176/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-10

, ewentualnie o jej oddalenie. Wyjaśnił, że skarżącemu nie przysługuje status strony w rozumieniu art. 50 § 1 i § 2 P.p.s.a., ponieważ nie posiada interesu prawnego do wniesienia...
, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...

II SA/Wa 1163/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-12-10

. Wyjaśnił, że skarżącemu nie przysługuje status strony w rozumieniu art. 50 § 1 i § 2 P.p.s.a., ponieważ nie posiada interesu prawnego do wniesienia skargi, a interes faktyczny...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - zwanej dalej P.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
1   Następne >   +2   5