Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol

II SAB/Ol 93/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-20

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), wystąpiła do Zarządu Województwa - Departament Zarządzania...
Programami Rozwoju Regionalnego, o udostępnienie informacji publicznej poprzez wydanie w siedzibie organu lub przesłanie na adres spółki kserokopii wskazanych dokumentów...

I OSK 610/11 - Wyrok NSA z 2011-07-12

art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), wystąpiła...
do Zarządu Województwa [...] w O. - Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, o udostępnienie informacji publicznej poprzez wydanie w siedzibie organu...

II SAB/Kr 38/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-15

[...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny:, Pismem z dnia 28 czerwca 2013 r. R.B. złożył do Zarządu...
Województwa [...] wniosek o udostępnienie informacji publicznej, polegające na wskazaniu:, a) czy zostały zmienione w przepisanej do tego procedurze, uchwały:, - nr 567/13...

II SAB/Sz 57/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-07

Zarządu Województwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 6 lutego 2013 r. D. K. i R. K. właściciele Policealnego Studium...
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), o udzielenie informacji dotyczących zakresu finansowania szkół medycznych publicznych dla młodzieży i dorosłych z zawodami...

IV SAB/Gl 33/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-05

informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) oddala wniosek...
. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kserokopii decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu publicznego do zajazdu [...] z działki nr [...] do działki nr [...] w B., obręb...

II SAB/Bk 5/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-05-12

2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia F.Z. w B. na bezczynność Zarządu Województwa P. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej p o s t a n...
na bezczynność Zarządu Województwa P. w przedmiocie nieudzielenia informacji publicznej w zakresie stanu sprawy postępowania konkursowego o dofinansowanie projektów...

II SAB/Łd 151/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-08-30

ze skargi Stowarzyszenia A w Ł. na bezczynność Zarządu Województwa [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę. LS Stowarzyszenie A z siedzibą w Ł...
i niewybranych do realizacji strategii. Tym samym Zarząd Województwa [...] uchybił ustawowym zapisom ustawy o dostępie do informacji publicznej., Z powyższych względów...

IV SAB/Po 80/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 11 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi R.S. na bezczynność Zarządu Województwa [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 r. z późn. zm., dalej: 'u.d.i.p.') z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, tj. nagrania z przebiegu...

III OSK 5382/21 - Wyrok NSA z 2022-10-18

ze skargi J.M. (dalej: 'skarżący') na bezczynność Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. (dalej: 'organ') w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej...
na bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Organowi zarzucił naruszenie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przepis ten stanowi...

II SA/Sz 22/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-09

niejawnym sprawy ze skargi Z. D. na pismo Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia...
: odrzucić skargę Z. D., powołując się na art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w dniu 21 stycznia 2014r. złożył wniosek do Komendanta Powiatowego Państwowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100