Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

II SAB/Wa 581/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-27

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 2. stwierdza...
Stopni i Tytułów (dalej także: 'organ') w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt...

II SAB/Wa 409/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-12

rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrzenia wniosku...
skarżącego z dnia [...] stycznia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pkt a i b tego wniosku, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku...

II SAB/Wa 16/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

wniosku z dnia [...] marca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce...
z dnia [...] marca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, wnosząc o:, 1. zobowiązanie Centralnej Komisji do udzielenia żądanej informacji publicznej w terminie...

II SAB/Wa 803/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-24

w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrzenia wniosku uzupełniającego...
D. M., na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się z wnioskiem z dnia [...] października 2016 r. do Centralnej Komisji ds. Stopni...

II SAB/Wa 503/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-14

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] lutego 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, 2. stwierdza...
2018 r.) Pani A. K. (strona, skarżąca) działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz...

II SAB/Wa 201/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

w W. w przedmiocie bezczynności w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w sprawie z wniosku z dnia [...] lutego 2019 r. 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, 2...
ze skargą na bezczynność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (dalej organ) w zakresie udostępnienia informacji publicznej., Wskazał, że e-mailem z dnia [...] lutego...

II SAB/Wa 85/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

wniosku z dnia 27 sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów dopuściła się bezczynności...
) wystąpił ze skargą na bezczynność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (zwanej dalej organem) w zakresie udostępnienia informacji publicznej. Wskazał, że e-mailem...

II SAB/Wa 513/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-28

rozpatrzenia wniosku z dnia 8 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów dopuściła się bezczynności...
w rozpoznaniu wniosku [...] z dnia 8 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej; 1. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

II SO/Wa 2/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-26

informacji publicznej. Przedmiotowa skarga została wniesiona do organu w dniu 14 grudnia 2016 r. Na dowód powyższego do wniosku strona załączyła kopię zwrotnego...
grudnia 2016 r. powinna zostać odrzucona bowiem informacje o jakie zwróciła się skarżąca nie mają charakteru informacji publicznej. Informacje te dotyczą przebiegu...

II SA/Wa 1493/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-24

do informacji publicznej). Jak wprost wynika z art. 51 ust. 5 Konstytucji, zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. Przykładami przepisów...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, bowiem przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie mogą stanowić podstawy do uzyskania informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   19