Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II GSK 533/12 - Wyrok NSA z 2013-07-23

Wewnętrznego z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie opinii w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu...
Wewnętrznego z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie opinii w sprawie wniosku dotyczącego udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 2009/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09

na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym...
czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu...

VI SA/Wa 1842/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-10

opinii w sprawie wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego i hurtowego bronią i amunicją postanawia: odrzucić...
działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego i hurtowego bronią i amunicją., Skarga została wniesiona po upływie terminu trzydziestodniowego do wniesienia skargi...

II SA 4645/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-23

Sprawa ze skargi W. Sp. z o.o. w L. na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w W. z dnia [...] listopada 2003 r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia opinii umarza postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

VI SA/Wa 1908/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-05

, czy występują określone w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi...
w zarządzie spółki. Natomiast w pkt 2 powołanego postanowienia zgłoszono wniosek o cofnięcie skarżącej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania...

II SA/Wa 1983/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-14

domowym pozostaje razem z żoną oraz córkami. Podał również, że na dochody rodziny składają się jego przychody z działalności gospodarczej - około 1500 zł netto, zarobki...
), renta córki K. (475,38 zł netto) oraz wpływy z działalności gospodarczej skarżącego (średnio miesięcznie około 1500 zł netto). Skarżący wskazał, że z uzyskanego...

IV SAB/Gl 57/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-24

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa,, d...
kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach określonych w ustawach szczególnych., Na podstawie art. 3 § 2 P.p.s.a. sądy administracyjne sprawują...

II SA/Wa 1330/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-11

pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób...
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.), jeśli może to godzić w bezpieczeństwo państwa,, d) w zakresie...

II SA/Wa 214/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-27

o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej...
w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz...

II SA/Wa 1623/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-14

w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz...
. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. przez kontrolę działalności...
1   Następne >   +2   4