Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OSK 2267/17 - Wyrok NSA z 2019-06-19

strony o ustalenie prawa do lokalu socjalnego. Organ podkreślił, że w dokumentach lokalu brak jest dowodów świadczących o tym, aby zmarły najemca lokalu wnosił opłaty...
w prawo do życia rodzinnego oraz naruszenie art. 2, art. 18, art. 31 ust. 1, art. 47 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 8 ust. 1 Konwencji w zakresie prawa...

I OSK 2025/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

w stosunku do osób pozostających w związku z warunkami mieszkaniowymi w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej obejmującej ciężką, przewlekłą chorobę...
wpływ na jej wyjątkowo trudną sytuację zdrowotną, rodzinną lub społeczną. Zgodził się jednak z organem, iż może ona ponownie ubiegać się o zakwalifikowanie i umieszczenie...

I OSK 1793/16 - Wyrok NSA z 2017-01-04

: zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej (brak było związku między orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności strony a jej sytuacją mieszkaniową)., Ponadto organ podkreślił...
., postanowień § 4 cyt. uchwały, nie stosuje się do osób pozostających w związku z warunkami mieszkaniowymi w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej...

III OSK 4297/21 - Wyrok NSA z 2021-10-28

w taki sposób, że nie mogą zostać uznani za osoby pozostające w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej o której mowa w 5 § ust. 2 pkt 3 lit...
trudnej sytuacji finansowej, zdrowotnej, rodzinnej i społecznej skarżącego w tym w szczególności faktu niepełnosprawności syna, co mogło mieć wpływ na wynik sprawy...

III OSK 152/21 - Wyrok NSA z 2021-03-10

zdrowotnej, rodzinnej i społecznej, wynikającej z [...]. Zgoda rodziców na wspólne z nimi zamieszkiwanie została przy tym wyrażona jedynie tymczasowo i to pod naciskiem...
, że przekracza ona 6 m2, co świadczy o niespełnieniu przez stronę kryterium powierzchniowego. Takie ustalenia nie były prawidłowe i nie upoważniały organu do wydania rozstrzygnięcia...