Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

II SA/Wa 35/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

tu szeroko stosowaną technikę legislacyjną (przykładowo - w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm...

V SA/Wa 696/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-28

świadczenia przez nią pewnych usług na rzecz kwaterujących w rodzinnym gospodarstwie partyzantów takich jak zakupy, przyrządzanie posiłków, naprawa odzieży, a więc działań...
przesłuchania w dniu (...) sierpnia 2006 r., ze powodem zatrzymania była konieczność przesłuchania w kwestii dotyczącej kwaterowania partyzantów w rodzinnym gospodarstwie...

II SA/Wa 1712/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-19

jego utrzymania w gospodarstwie domowym, które prowadzi wspólnie z trójką dzieci (dwóch pełnoletnich synów i małoletnia córka) jest przyznane mu świadczenia rentowe...
, zaświadczenia potwierdzającego wysokość przyznanego świadczenia emerytalnego za okres ostatnich trzech miesięcy (względnie odcinków emerytur za ten okres), dokumentów...

II SA/Wa 559/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-13

o stanie rodzinnym., Z kolei art. 255 ppsa stanowi, iż jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku okaże się niewystarczające do oceny jej stanu majątkowego i możliwości...
płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest zobowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty...

V SA/Wa 599/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-30

powierzchni użytkowej z ogródkiem. Wyjaśnił, że wraz z żoną utrzymują się ze świadczeń emerytalnych w łącznej wysokości 3500 złotych. Podał również, że oboje z żoną...
przesłał wypełnione Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, w którym podał odmienne dane w zakresie dochodów i kosztów utrzymania. Wskazał...

II SA/Wa 1712/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-03

, że źródłem jego utrzymania w gospodarstwie domowym, które prowadzi wspólnie z trójką dzieci (dwóch pełnoletnich synów i małoletnia córka) jest przyznane mu świadczenie rentowe...
miesięcy, zaświadczenia potwierdzającego wysokość przyznanego świadczenia emerytalnego za okres ostatnich trzech miesięcy (względnie odcinków emerytur za ten okres), dokumentów...

IV SO/Wa 26/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-08

r. wynika, że skarżący jest rencistą, a otrzymywane przez niego świadczenie wynosi 794,41 zł miesięcznie. W dniu złożenia wniosku wnioskodawca prowadził trzyosobowe...
utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny., Dochód uzyskiwany przez W. J. ze świadczenia rentowego w wysokości niespełna 800 zł miesięcznie, może wystarczyć...

IV SA/Wa 2737/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-16

świadczenia emerytalne. Z majątku skarżącego i jego żony prowadzona jest egzekucja. Nieruchomości zajęte są przez komornika, a z emerytury G. O. dokonywane są potrącenia. Wysokość...
złożenie go na urzędowym formularzu (PPF), skarżący rozszerzył zakres żądana o zwolnienie od kosztów sądowych., Z oświadczenia z dnia 1 grudnia 2016 r. o stanie rodzinnym...

IV SA/Wa 974/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-06

1 i 2 Ppsa., Skarżący we wniosku o przyznanie prawa pomocy wskazał, że otrzymuje wraz żoną świadczenia emerytalne w łącznej wysokości 7300 zł. Jako wydatki konieczne...
relatywnie wysokie świadczenia emerytalne - łącznie 7300 zł. Dlatego celem wezwania do nadesłania dodatkowych dokumentów była możliwość oceny, czy z tych świadczeń...

V SA/Wa 1454/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-25

oraz ustanowienia adwokata., W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazała, iż prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, utrzymuje się ze świadczenia...
w zakresie całkowitym. Oceniając wniosek skarżącej wzięto pod uwagę jej sytuację rodzinną, zdrowotną i majątkową oraz dochody. Dochód uzyskiwany przez skarżącą obecnie wynosi...
1   Następne >   +2   5