Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I SO/Wa 102/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-04

z dnia [...] listopada 2017 r., w którym opisał sytuację materialną i zdrowotną rodziny, wskazując m.in., że źródłem utrzymania jest świadczenie 500 plus oraz zasiłek...
[...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych...

IV SA/Wa 2220/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-22

gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Oboje otrzymują świadczenia emerytalne, skarżący w wysokości 1412 zł, zaś jego żona w wysokości 1504 zł. Skarżący posiada dom...
oraz jego żona w latach od 2015 do 2017 otrzymali płatności bezpośrednie i/lub inne świadczenia wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wraz...

IV SA/Wa 468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-30

się dopłat obszarowych (11000 zł rocznie), alimentów na dzieci - łącznie 800 zł, podała również, że otrzymuje zasiłek rodzinny (340 zł) oraz świadczenia 500+ na dwoje...
od nieruchomości; zaświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej; oświadczenia precyzującego podane we wniosku informacje o wydatkach., Wezwanie...

IV SA/Wa 2733/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-16

wyłącznie świadczenia emerytalne w wysokości około 740 zł miesięcznie (J. P.) i około 860 zł miesięcznie (M. P.). Jako posiadany majątek wykazali nieruchomość rolną...
wysokości (w latach 2015 - 2016) skarżący lub pozostające z nimi w gospodarstwie domowym dzieci, otrzymali płatności bezpośrednie i/lub inne świadczenia wypłacane...

IV SA/Wa 70/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-06

decyzji, na podstawie której przyznano skarżącej zasiłek rodzinny; 6) oświadczenia w sprawie świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+); 7) dokumentu potwierdzającego wysokość...
świadczenia otrzymywanego przez pozostającą ze skarżącą w gospodarstwie domowym matkę; 8) kopii dokumentów potwierdzających podaną we wniosku wysokość wydatków...

IV SAB/Wa 493/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-12

zatrudnienia i brakiem wystarczających środków utrzymania, ubiegał się o świadczenia z tytułu bezrobocia lub o świadczenia pozwalające przezwyciężyć trudną sytuację życiową...
przedstawienia zaświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Odpowiedź P. G. świadczy natomiast o tym, że nie podjął on chociażby próby uzyskania...

IV SAB/Wa 493/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-19

zatrudnienia i brakiem wystarczających środków utrzymania, ubiegał się o świadczenia z tytułu bezrobocia lub o świadczenia pozwalające przezwyciężyć trudną sytuację życiową...
sądowych oraz ustanowienia adwokata, odmówił przyznania prawa pomocy. Uzasadniając rozstrzygnięcie referendarz sądowy wskazał, że skarżący w oświadczeniu o stanie rodzinnym...

IV SA/Wa 328/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-21

jakie i w jakiej wysokości) w latach 2015 i 2016 skarżąca otrzymała płatności bezpośrednie i/lub inne świadczenia wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji...
. w sprawie ustalenia nowej wysokości emerytury wraz z przysługującymi dodatkami, z których wynika, że wysokość świadczenia do wypłaty - wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym - wynosi...

IV SA/Wa 3642/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-25

potwierdzającego wysokość świadczenia przedemerytalnego otrzymywanego przez męża skarżącej; d) kopii decyzji określającej wysokość łącznego zobowiązania z tytułu podatku...
się o przyznanie prawa pomocy, jest zobowiązana do złożenia oświadczenia dotyczącego jej stanu majątkowego oraz podania dokładnych danych o stanie rodzinnym., Z kolei art...

IV SA/Wa 3642/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-25

świadczenia przedemerytalnego otrzymywanego przez męża skarżącej; d) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia córki skarżącej; e) kopii decyzji określających...
się o przyznanie prawa pomocy, jest zobowiązana do złożenia oświadczenia dotyczącego jej stanu majątkowego oraz podania dokładnych danych o stanie rodzinnym., Z kolei art...
1   Następne >   +2   +5   7