Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

II GOK 13/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

organu pod nazwą 'Krajowa Rada Sądownictwa';, 2. na zasadzie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. o zawieszenie postępowania do czasu podjęcia rozstrzygnięcia przez TSUE;, 3...
przez Sąd Najwyższy; odrzucenia odwołania; odroczenia rozpoznania sprawy albo zawieszenia postępowania do czasu wydania stosownego orzeczenia przez Trybunał...

II GOK 19/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

rozpoznania?, 3) na podstawie art. 124 § 1 pkt 5) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zawieszenie postępowania...
Ministrów oraz na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c. zawieszenia postępowania do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie P 10/19., W tym miejscu...

II GOK 20/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

umorzenia postępowania z mocy prawa, jednakże przez analogię zasadnym jest przyjęcie, iż w takim przypadku zastosowanie znajduje pogląd, iż zawieszenie postępowania z mocy...
Prezesa Rady Ministrów oraz na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c. zawieszenia postępowania do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie P 10/19...

II GOK 11/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

na potrzebę: przekazania sprawy do rozpoznania przez Sąd Najwyższy; odrzucenia odwołania; odroczenia rozpoznania sprawy albo zawieszenia postępowania do czasu wydania stosownego...
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 1. oddala wniosek Prokuratora Krajowego o umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. uchyla zaskarżoną uchwałę...

II GOK 16/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

Prezesa Rady Ministrów oraz na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c. zawieszenia postępowania do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie P 10/19...
Dyscyplinarnej 1) oddala wniosek Prokuratora Krajowego o umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2) uchyla zaskarżoną uchwałę w punkcie 2. w stosunku...

II GOK 10/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

tych wskazywano na potrzebę: przekazania sprawy do rozpoznania przez Sąd Najwyższy; odrzucenia odwołania; odroczenia rozpoznania sprawy albo zawieszenia postępowania do czasu wydania...
) oddala wniosek Prokuratora Krajowego o umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2) uchyla zaskarżoną uchwałę w punkcie 1. w całości oraz w punkcie...

II GOK 15/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

oraz na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c. zawieszenia postępowania do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie P 10/19., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
Dyscyplinarnej 1) oddala wniosek Prokuratora Krajowego o umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2) uchyla zaskarżoną uchwałę w punkcie 1. w całości...

II GOK 14/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

odwołania; odroczenia rozpoznania sprawy albo zawieszenia postępowania do czasu wydania stosownego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny; umorzenia postępowania w całości...
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych 1) oddala wniosek Prokuratora Krajowego o umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2) uchyla zaskarżoną uchwałę...

II GOK 8/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

przez Sąd Najwyższy; odrzucenia odwołania; odroczenia rozpoznania sprawy albo zawieszenia postępowania do czasu wydania stosownego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny...
) oddala wniosek Prokuratora Krajowego o umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2) uchyla zaskarżoną uchwałę w punkcie 2. w stosunku do [A.B.]; 3...

II GOK 17/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

zastosowanie znajduje pogląd, iż zawieszenie postępowania z mocy prawa nie wymaga podejmowania przez sąd jakiegokolwiek rozstrzygnięcia o charakterze konstytutywnym. Ponadto...
Dyscyplinarnej 1) oddala wniosek Prokuratora Krajowego o umorzenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2) uchyla zaskarżoną uchwałę w punkcie 2. w stosunku...
1   Następne >   3