Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Geodeta X

II SA/Kr 1923/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-21

postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jeżeli wniosek o podjęcie tak zawieszonego postępowania nie został złożony w przeciągu 3 lat od daty zawieszenia. W tej sprawie...
SA/Kr 416/87 zawiesił postępowanie w sprawie na zgodny wniosek stron., Do dnia 21 grudnia 2011 r. żadna ze stron nie złożyła wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania...