Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 948/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-15

[...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oddala skargę. Minister...
stosunku materialnoprawnego, co skutkuje tym, że nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Umorzenie postępowania administracyjnego stanowi...

I SA/Wa 400/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-12

i Technologii z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącym L. R., M. K., R...
na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania i wskazał, że postanowieniem z [...] lutego 2021 r. nr [...], działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

II SA/Wa 3797/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-21

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Z.R. (zwany dalej 'Skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu...
'P.p.s.a.'), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle...

II SA/Wa 2836/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-21

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Z. R. (zwany dalej 'Skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu...
'P.p.s.a.'), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle...

II SA/Wa 3798/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-21

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Z.R. (zwany dalej 'Skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu...
'P.p.s.a.'), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle...

II SAB/Wa 751/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-21

ponaglenia postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Z.R. (zwany dalej 'Skarżącym') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem...
wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą...

II SA/Wa 691/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-02-04

niejawnym sprawy ze skargi Z. R. na postanowienie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia żądanej treści postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Z. R. wniósł...

II SA/Wa 3300/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-10

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Z. R. - skarżący...
o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział...

II SA/Wa 3301/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-10

nieważności postanowienia postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Z. R. - skarżący w niniejszej sprawie, wniósł skargę...
administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej p.p.s.a.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot...

I SA/Wa 331/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-05-18

odszkodowania za nieruchomość postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z 8 stycznia 2021 r. [...] sp. z o.o. (dalej jako skarżący) wniósł skargę na decyzję Ministra...
skarżącego., Pismem z 30 kwietnia 2021r. (karta nr 167 akt sądowych) pełnomocnik skarżącego złożył oświadczenie o cofnięciu skargi i wniósł o umorzenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   21