Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Geodeta X

II SA/Kr 1923/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-21

Państwa postanawia: umorzyć postępowanie sądowe W dniu 23 stycznia 1987 r. Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w K. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
jako właściwego dla obszaru Województwa ., Zarazem umorzenie postępowania oznacza brak możliwości merytorycznego badania legalności zaskarżonej decyzji. Jest to więc sytuacja...