Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 366/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-24

zamieszkania dłużnika na podstawie odpowiednich rejestrów i informacji meldunkowych,, 7) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania upadłościowego,, 8) sąd...
., Norma prawna zawarta w cytowanym § 5 pozwala organowi na fakultatywne zastosowanie wobec strony ulgi w postaci umorzenia zobowiązania, a niektóre wskazane w nim przesłanki...