Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Lu 567/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-12

tej nie można dowolnie kształtować. Takie dane powinny być oparte o wiarygodne źródła, takie jak dane GUS, czy dane meldunkowe. Oparcie się o inne, mniej wiarygodne dane narusza...
wskazanych w sprawozdaniu za ostatni zamknięty okres sprawozdawczy (2020) oraz uwzględnienie koniecznej korekty z tytułu przewidzianych przez prawodawcę miejscowego ulg...

II SA/Lu 90/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-21

ulgą wynikającą z Karty Dużej Rodziny. Biorąc pod uwagę, że w analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy za poprzedni rok, tj. 2018, liczba 'osób...
musi posiłkować się danymi wynikającymi z ewidencji meldunkowych czy też danych GUS, które nigdy jednak nie oddadzą rzeczywistej ilości osób zamieszkujących daną gminę. Dane...