Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Rz 426/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-10-06

komunalnymi, należną za 2 osoby, według stawki 30 zł od osoby, uwzględniającą ulgę za kompostowanie bioodpadów. Ustalenia faktyczne oparto na deklaracji właściciela...
we wskazanych okresach), zweryfikować dane meldunkowe, a przede wszystkim przesłuchać syna skarżącego i jego żonę (właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem porządkowym...