Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 52/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-15

pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu;, 6)tryb europejskiej współpracy administracyjnej., W tym miejscu warto wskazać, że jak zauważył Trybunał Konstytucyjny w wyroku...
się o polski dokument tożsamości), które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy. Przepis art. 8 u.e.l. Określa zaś, że w rejestrach mieszkańców gromadzone są dane...