Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 1097/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-20

. Wyjaśniono następnie, że w dacie zakupu lokalu mieszkalnego przez skarżącego i jego małżonkę obowiązywała ulga meldunkowa, która uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt...
organ I instancji, wbrew twierdzeniu podatnika, nie złożył on oświadczenia o spełnianiu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, co potwierdził Naczelnik Urzędu...

I SA/Gl 1096/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-20

opodatkowaniu. Wyjaśniono następnie, że w dacie zakupu lokalu mieszkalnego przez skarżącą i jej małżonka obowiązywała ulga meldunkowa, która uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt...
organ I instancji, wbrew twierdzeniu podatniczki, nie złożyła ona oświadczenia o spełnianiu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, co potwierdził Naczelnik Urzędu...

I SA/Bd 529/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-23

tego prawa lub potwierdzenia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym...
zebranego w sprawie i uznanie, że Podatnik w ustawowym terminie nie spełnił wymogu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt...

I SA/Lu 936/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-22

, tzw. ulgi meldunkowej., Z akt sprawy wynika, że podatnik i jego małżonka A. D. (podatniczka) w dniu 1 marca 2007 r. nabyli na podstawie umowy darowizny od rodziców...
w dniu 20 czerwca 2012 r. 'nie muszą nic załatwiać w urzędzie skarbowym'., Według podatników złożyli oni oświadczenia wymagane do zastosowania ulgi meldunkowej. W aktach...

III SA/Wa 2513/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

. Ponadto załączyła kserokopię oświadczenia z dnia 20 kwietnia 2013 r. o korzystaniu z ulgi meldunkowej przy sprzedaży wspólnego mieszkania położonego w W. przy ul...
zostało w organie oświadczenie o korzystaniu przez R. K. , E. K. , B. K. i C. K. z ulgi meldunkowej przy sprzedaży mieszkania przy ul. [...] w W. wraz z potwierdzeniem...

III SA/Wa 2850/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

. przedłożone zostało w organie oświadczenie o korzystaniu przez R. K. , E. K. , B. K. i C. K. z ulgi meldunkowej przy sprzedaży mieszkania przy ul. [...] w W. wraz z potwierdzeniem...
. . Nie odnotowano natomiast wpływu do organu oświadczenia o skorzystaniu przez R. K. , E. K. , B. K. i C. K. z ulgi meldunkowej jak również poświadczenia o adresach...

I SA/Lu 1215/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-10

, że spełnia warunki zwolnienia podatkowego, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., tj. do skorzystania z tak zwanej ulgi meldunkowej., Organ, w tych okolicznościach...
faktycznych, wyjaśnił, że podatnik nie jest uprawniony skutecznie powoływać się na ulgę meldunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

I SA/Lu 948/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-01

pierwszej instancji uzyskany przez podatnika w 2012 roku dochód z tego tytułu nie korzysta z tzw. 'ulgi meldunkowej', o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26...
materiału dowodowego, upatrywał też złożenia przedmiotowego oświadczenia o chęci skorzystania z ulgi meldunkowej w fakcie przesłania przez notariusza (w terminie do złożenia...

II FSK 3474/17 - Wyrok NSA z 2019-09-03

skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., tzw. ulgi meldunkowej. Jednak powyższe zwolnienie miało zastosowanie, jeżeli podatnik...
uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej, daje prawo do zwolnienia z opodatkowania. Skarżąca w terminie złożenia zeznania podatkowego PIT-36 za 2009 r., tj. w terminie do 30...

III SA/Wa 1483/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

kwietnia 2011 r., nie złożyła oświadczenia o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, nie złożyła zeznania podatkowego na właściwym...
do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej oświadczenie na formularzu PIT-39, który stanowi podstawę do spełnienia przesłanki do skorzystania z tzn. ulgi meldunkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100