Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Bk 128/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-14

. przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca z zamiarem stałego przebywania bez podjęcia czynności meldunkowych jest w świetle przepisów ustawy o ewidencji...
ludności niedopuszczalne, bowiem z obowiązku meldunkowego ciążącego na osobach posiadających obywatelstwo polskie i przebywających stale na terytorium Rzeczpospolitej...

II SA/Go 755/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-28

oraz adresami zameldowania i zamieszkania strony, jej matki i jej męża. Odrębne adresy meldunkowe - zdaniem organu I instancji - nie wyłączają prowadzenia przez stronę...
podstaw do zastosowania ulgi, o którą wniosła strona. Brak relacji z ojcem, pozostawanie bez pracy oraz stan ciąży nie stanowią w ocenie organu podstawy do uznania...

II SA/Bk 264/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-04-22

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce,, -posiadanie 'Karty Dużej Rodziny' w Polsce przy braku posiadania jakichkolwiek ulg w Białorusi,, - posiadanie europejskich kart...
meldunkowych miejsce stałego pobytu jest traktowane jako miejsce zamieszkania w ujęciu cywilistycznym. W sprawach meldunkowych bowiem o charakterze pobytu w określonej...

II SA/Bk 265/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-04-22

podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce,, -posiadanie 'Karty Dużej Rodziny' w Polsce przy braku posiadania jakichkolwiek ulg w Białorusi,, - posiadanie europejskich kart...
., Również dla celów meldunkowych miejsce stałego pobytu jest traktowane jako miejsce zamieszkania w ujęciu cywilistycznym. W sprawach meldunkowych bowiem o charakterze...

III SA/Gd 192/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-02

od Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. zaświadczenie, z którego wynika, że z prawa do ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dziecka - małoletniej W. H. za rok podatkowy 2016...
i rok podatkowy 2017 - skorzystała A. B. - H. . Ulga podatkowa obejmowała w wymienionych latach cały rok podatkowy., Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego organ...

IV SA/Po 1396/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-04

nieuregulowanego statusu meldunkowego nie może korzystać ze świadczeń Urzędu Pracy. Utrzymuje się wraz z żoną z prac dorywczych, a także świadczenia z funduszu...
przyznanie mu ulgi w spłacie zobowiązania alimentacyjnego. Sytuacja nadzwyczajna i niezależna od dłużnika to taka, która nie wynika z jego woli i jest trudna do pokonania...

II SA/Go 325/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-09-21

stronie oraz adresami zameldowania i zamieszkania strony, jej matki i jej męża. Odrębne adresy meldunkowe - zdaniem organu I instancji - nie wyłączają prowadzenia...
I instancji nie znalazł podstaw do zastosowania ulgi, o którą wniosła strona. Brak relacji z ojcem, pozostawanie bez pracy oraz stan ciąży nie stanowiły w ocenie organu...