Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Po 88/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-07

do ustalenia strefy płatnego parkowania i wyposażył w uprawnienie do przyznania 'niektórym użytkowników dróg' przywilejów w postaci ulg w opłatach za postój pojazdów...
meldunkowy, nałożony na nią przez przepis ustawy winna korzystać z tego samego przywileju, co osoba przestrzegająca obowiązku meldunkowego. Równość wobec prawa, jakiej domaga...

III SA/Gd 773/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-27

równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej wynikającą z art. 32 Konstytucji RP. Wobec braku obowiązku meldunkowego oraz wobec zasady swobody umów, dyskryminujące...
drogi. Przepis ten jednoznacznie stanowi, że przewidziane w nim ulgi mogą być ustanowione 'dla niektórych użytkowników drogi', a więc nie dla wszystkich. Uprzywilejowana...

II SA/Lu 567/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-12

tej nie można dowolnie kształtować. Takie dane powinny być oparte o wiarygodne źródła, takie jak dane GUS, czy dane meldunkowe. Oparcie się o inne, mniej wiarygodne dane narusza...
wskazanych w sprawozdaniu za ostatni zamknięty okres sprawozdawczy (2020) oraz uwzględnienie koniecznej korekty z tytułu przewidzianych przez prawodawcę miejscowego ulg...

III SA/Wr 580/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-27

do przyznania 'niektórym użytkownikom dróg' przywilejów w postaci ulg w opłatach za postój pojazdów samochodowych w tej strefie, w postaci stawki zerowej opłaty, bądź opłaty...
wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie o ewidencji ludności. Natomiast tylko udokumentowania wymaganego ustawą obowiązku domaga się uchwałodawca. Podkreślenia...

II SA/Lu 90/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-21

ulgą wynikającą z Karty Dużej Rodziny. Biorąc pod uwagę, że w analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy za poprzedni rok, tj. 2018, liczba 'osób...
musi posiłkować się danymi wynikającymi z ewidencji meldunkowych czy też danych GUS, które nigdy jednak nie oddadzą rzeczywistej ilości osób zamieszkujących daną gminę. Dane...

II SA/Go 819/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-12

. wskazane jest miejsce rozliczenia i zamieszkania [...], zaś ulgi podatkowe są powiązane z instytucją małżeństwa., W końcowej części skargi skarżący podniósł też zarzut...
określonej jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na dopełnienie obowiązku meldunkowego. Definicję pojęcia 'stałego zamieszkiwania' wprowadza przepis definicyjny art...