Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 580/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-27

do przyznania 'niektórym użytkownikom dróg' przywilejów w postaci ulg w opłatach za postój pojazdów samochodowych w tej strefie, w postaci stawki zerowej opłaty, bądź opłaty...
wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie o ewidencji ludności. Natomiast tylko udokumentowania wymaganego ustawą obowiązku domaga się uchwałodawca. Podkreślenia...

II SA/Go 819/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-12

. wskazane jest miejsce rozliczenia i zamieszkania [...], zaś ulgi podatkowe są powiązane z instytucją małżeństwa., W końcowej części skargi skarżący podniósł też zarzut...
określonej jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na dopełnienie obowiązku meldunkowego. Definicję pojęcia 'stałego zamieszkiwania' wprowadza przepis definicyjny art...