Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 751/09 - Wyrok NSA z 2010-12-03

się podatnikiem podatku akcyzowego., Organ odwoławczy wskazał, że część nabywców oleju opałowego nie figurowała w zbiorach meldunkowych - kartotekach prowadzonych przez właściwe...
nie musi, lecz jedynie może złożyć oświadczenie i nabyć dzięki temu olej z preferencyjną stawką podatku akcyzowego. Zdaniem Sądu nie ma przeszkód, by wprowadzić w formie rozporządzenia ulgi...

I SA/Wr 1723/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-21

. 25 Kodeksu cywilnego, poprzez przyjęcie, że jedyną przesłanką miejsca zamieszkania jest fakt spełnienia obowiązku meldunkowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10...
zastosowanie dla ustalenia miejsca zamieszkania nabywców oleju opałowego, podczas, gdy wskazane przepisy dotyczą jedynie spełnienia obowiązku meldunkowego i nie stanowią o miejscu...

I SA/Lu 796/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-24

opierały się na prowadzonych przez nie ewidencjach ludności (ewidencjach meldunkowych)., Nie podzielił również zarzutu co sprzeczności przepisów rozporządzenia MF z dnia...
danego stosunku podatkowego wynikające z przepisów. Prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury i zapłaconego nie jest przy tym 'przywilejem' ani 'ulgą' podatkową...

I SA/Rz 41/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-03-18

o przeznaczeniu nabywanych wyrobów, posiadały zarówno braki formalne jak i dane w nich zawarte nie zostały potwierdzone przez wydziały meldunkowe urzędów gmin i miast...
możliwość skorzystania przez podatnika z preferencyjnego opodatkowania jest rodzajem ulgi podatkowej (z art. 3 pkt. 6 Ordynacji) a zatem podatnik musi spełnić warunki...