Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 795/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-16

w Wojewódzkiej Bazie Meldunkowej na łączna ilość [...] litrów. Korespondencja skierowana do tych osób wracała z adnotacją 'adresat nieznany' lub 'nie podjęto w terminie'., Wreszcie...
i ulgi podatkowe należy interpretować ściśle, gdyż są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania., Zwolnienia i ulgi podatkowe mają charakter wyjątkowy...