Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 640/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-15

Celnego w R. w dniu [...] zwrócił się z wnioskiem do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie o udostępnienie z bazy Pesel adresów zamieszkania oraz historii meldunkowej...
Administracyjnego i utrwalone już poglądy, że przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych - jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania - powinny...

III SA/Gl 644/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-14

do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie o udostępnienie z bazy Pesel adresów zamieszkania oraz historii meldunkowej wszystkich osób widniejących na oświadczeniach. W odpowiedzi...
, że przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych - jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania - powinny być interpretowane ściśle...

III SA/Gl 642/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-15

się z wnioskiem do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie o udostępnienie z bazy Pesel adresów zamieszkania oraz historii meldunkowej wszystkich osób widniejących...
Naczelnego Sądu Administracyjnego i utrwalone już poglądy, że przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych - jako odstępstwo od zasady powszechności...

III SA/Gl 643/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-15

się z wnioskiem do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie o udostępnienie z bazy Pesel adresów zamieszkania oraz historii meldunkowej wszystkich osób widniejących...
się orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i utrwalone już poglądy, że przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych - jako odstępstwo od zasady...

III SA/Gl 645/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-15

się z wnioskiem do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie o udostępnienie z bazy Pesel adresów zamieszkania oraz historii meldunkowej wszystkich osób widniejących na oświadczeniach...
Naczelnego Sądu Administracyjnego i utrwalone już poglądy, że przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych - jako odstępstwo od zasady powszechności...

I SA/Wr 945/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-15

., Ponieważ niedopełnienie obowiązku meldunkowego nie może w sposób bezpośredni rozstrzygać, czy konkretna osoba rzeczywiście nie mieszkała w określonym czasie pod wskazanym...
staranności w odniesieniu do swoich czynności, określonych przepisami prawa. Czym innym jest bowiem prawo do skorzystania z ulgi podatkowej, które uwarunkowane...

I SA/Wr 947/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-15

meldunkowego nie może w sposób bezpośredni rozstrzygać, czy konkretna osoba rzeczywiście nie mieszkała w określonym czasie pod wskazanym w oświadczeniu adresem, organ...
jest bowiem prawo do skorzystania z ulgi podatkowej, które uwarunkowane jest posiadaniem przez podatnika określonego w przepisach dokumentu, a czym innym możliwość uchylenia...

I SA/Wr 944/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-10-15

jako podatnicy w ewidencji Urzędów Skarbowych, a podane numery identyfikacji podatkowej NIP oraz PESEL są niepoprawne., Ponieważ niedopełnienie obowiązku meldunkowego...