Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 2243/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-26

kwestionowanej decyzji jedynie do porównania treści oświadczeń nabywców oleju z informacjami uzyskanymi ze zbiorów meldunkowych, nie wykorzystał środków dowodowych mogących...
meldunkowego, nie zaś podawanego w oświadczeniu miejsca faktycznego zamieszkania oraz miejsca położenia urządzeń grzewczych., Przeprowadzona przez organ celny kontrola, w ocenie...

V SA/Wa 2242/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-26

się przy wydawaniu kwestionowanej decyzji jedynie do porównania treści oświadczeń nabywców oleju z informacjami uzyskanymi ze zbiorów meldunkowych, nie wykorzystał środków dowodowych...
i nazwiskiem, wyłącznie informacji nt. miejsca dopełnienia obowiązku meldunkowego, nie zaś podawanego w oświadczeniu miejsca faktycznego zamieszkania oraz miejsca położenia...

V SA/Wa 2476/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

decyzji jedynie do porównania treści oświadczeń nabywców oleju z informacjami uzyskanymi ze zbiorów meldunkowych, nie wykorzystał środków dowodowych mogących przyczynić...
. miejsca dopełnienia obowiązku meldunkowego, nie zaś podawanego w oświadczeniu miejsca faktycznego zamieszkania oraz miejsca położenia urządzeń grzewczych., Przeprowadzona...

V SA/Wa 2477/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-25

z informacjami uzyskanymi ze zbiorów meldunkowych, nie wykorzystał środków dowodowych mogących przyczynić się do pełnego wyjaśnienia sprawy, przez co naruszył przepisy art. 122...
(legitymowanie nabywcy) dotyczyć mogło, poza imieniem i nazwiskiem, wyłącznie informacji nt. miejsca dopełnienia obowiązku meldunkowego, nie zaś podawanego w oświadczeniu...

III SA/Gl 1945/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-05

) analizę danych personalnych z wykorzystaniem prowadzonego w formie elektronicznej Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego (woj. [...] ) oraz Systemu Rejestracji Centralnej...
z konstrukcji ulgi podatkowej. Sytuacja, w której sprzedawca dokonuje aktu staranności polegającego na odbieraniu oświadczeń nie może zostać zrównana z celową sprzedażą oleju...

III SA/Gl 1947/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

) analizę danych personalnych z wykorzystaniem prowadzonego w formie elektronicznej Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego (woj. [...]) oraz Systemu Rejestracji Centralnej...
pod względem formalnym i materialnym oświadczenie, co wynika z konstrukcji ulgi podatkowej. Sytuacja, w której sprzedawca dokonuje aktu staranności polegającego na odbieraniu...

III SA/Gl 1943/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

z wykorzystaniem prowadzonego w formie elektronicznej Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego (woj. [...]) oraz Systemu Rejestracji Centralnej Krajowej Ewidencji Podatników;, 4...
z konstrukcji ulgi podatkowej. Sytuacja, w której sprzedawca dokonuje aktu staranności polegającego na odbieraniu oświadczeń nie może zostać zrównana z celową sprzedażą oleju...

III SA/Gl 1948/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-26

z wykorzystaniem prowadzonego w formie elektronicznej Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego (woj. [...] ) oraz Systemu Rejestracji Centralnej Krajowej Ewidencji Podatników;, 4...
oświadczenie, co wynika z konstrukcji ulgi podatkowej. Sytuacja, w której sprzedawca dokonuje aktu staranności polegającego na odbieraniu oświadczeń nie może zostać zrównana...

III SA/Gl 1946/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

personalnych z wykorzystaniem prowadzonego w formie elektronicznej Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego (woj. [...] ) oraz Systemu Rejestracji Centralnej Krajowej Ewidencji Podatników...
negatywnych skutków, jeżeli uzyskał od nabywcy oleju prawidłowe pod względem formalnym i materialnym oświadczenie, co wynika z konstrukcji ulgi podatkowej. Sytuacja...

III SA/Gl 1944/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-19

wykazanych w oświadczeniach;, 3) analizę danych personalnych z wykorzystaniem prowadzonego w formie elektronicznej Wojewódzkiego Zbioru Meldunkowego (woj...
prawidłowe pod względem formalnym i materialnym oświadczenie, co wynika z konstrukcji ulgi podatkowej. Sytuacja, w której sprzedawca dokonuje aktu staranności polegającego...
1   Następne >   3