Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X
  • Symbol

I SA/Wa 1204/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

w [...] na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] października 2001 r., nr [...] oraz poprzedzającej ją decyzji tego organu z dnia...

I SA/Wa 1671/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-27

w [...] na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
. nr [...], odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] października 2007 r., nr [...] stwierdzającej nieważność orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia...

I SA/Wa 2208/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

[...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] października 2012 r...
z [...] października 2012 r., nr [...],[...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z [...] października 2001 r., nr [...] oraz poprzedzającej ją decyzji...

II GSK 951/09 - Wyrok NSA z 2010-11-26

[...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wydaniu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów...
[...] lipca 2008 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...

IV SA/Wa 841/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-11

. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia (...) września 2005 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego na własność państwa...
'a' dotyczącej (...) R., utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia (...) marca 2005 r., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdzono, że z wnioskiem o stwierdzenie nieważności...

VI SA/Wa 95/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

stwierdzenia nieważności decyzji o zmianie podmiotu odpowiedzialnego dla produktu leczniczego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Prezesa...
wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie zmiany podmiotu odpowiedzialnego...

VI SA/Wa 97/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

stwierdzenia nieważności decyzji o zmianie podmiotu odpowiedzialnego dla produktu leczniczego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Prezesa...
wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie zmiany podmiotu odpowiedzialnego...

VII SA/Wa 1542/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

Ministra Zdrowia z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku J. K. - Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia...

I OSK 3144/19 - Wyrok NSA z 2024-01-31

w Z. na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. oddala skargi kasacyjne; 2. zasądza...
stwierdzenia nieważności decyzji: stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Ministra Zdrowia z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...], obie w częściach nie dotyczących...

I SA/Wa 718/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-13

z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
Zdrowia z [...] października 2012 r., nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Zdrowia z [...] października 2001 r., nr [...] oraz poprzedzającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100