Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Lu 1641/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-27

w sprawie niniejszej decyzją /bez daty/. Organy obu instancji uznały, że przyznanie st. chor. szt. T. K. dodatku w wysokości 18 % uposażenia bazowego na okres 25.04.2001...
wstrzymał str. chor. szt. T. K. wypłatę dodatku za mistrzowską klasę specjalisty wojskowego., W odwołaniu st. chor. szt. T. K. wnosił o uchylenie zaskarżonej decyzji...

II SA/Bd 646/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-09-25

kwalifikacyjnej. St. sierż. J. L. z dniem [...].2011 r. został wyznaczony na stanowisko służbowe: [...]. Wymieniony w dniu [...].2011 r. objął obowiązki na stanowisku służbowym...
. Dowódca [...] nadał mu trzecią klasę kwalifikacyjną w specjalności wojskowej [...] i [...] - potwierdzoną zaświadczeniem Nr [...] z dnia [...].2011 r. Ponadto st. sierż...

II SA/Bd 653/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-09-18

. U. z 2010 r., Nr 110, poz. 732), po rozpatrzeniu wniosku st. chor. M. S. z dnia 20 marca 2012 r., odmówił przyznania w/w dodatku motywacyjnego za trzecią klasę...
kwalifikacyjną., W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, że st. chor. M. S. z dniem 19.12.2011 r. został wyznaczony na stanowisko służbowe: starszy magazynier - Skład...

II SA/Bd 643/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-09-18

r., Nr 110, poz. 732), po rozpatrzeniu wniosku st. sierż. S. K. z dnia 20 marca 2012 r., odmówił przyznania w/w dodatku motywacyjnego za trzecią klasę kwalifikacyjną...
., W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, że st. sierż. S. K. z dniem 1.08.2011 r. został wyznaczony na stanowisko służbowe: starszy magazynier - Skład[...], SW...

II SA/Bd 650/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-09-18

zawodowych (Dz.U. Nr 110, poz. 732), odmówił st. chor. W. P. - skarżącemu przyznania dodatku motywacyjnego za trzecią klasę kwalifikacyjną., W uzasadnieniu organ wskazał...
bazowej. Na podstawie wykładni powyższego przepisu organ uznał, że w przypadku gdy żołnierz nie posiada klasy kwalifikacyjnej odpowiedniej dla zajmowanego stanowiska...

IV SA/Po 349/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-09

z dniem [...] stycznia 2003 r. przez st. chor. P. S. dodatku za uzyskanie I klasy kwalifikacyjnej w wysokości 10 % uposażenia bazowego [gdy organ wiedział, że Zainteresowany...
nieważność rozkazu personalnego nr [...] Dowódcy [...] Okręgu Wojskowego z dnia [...] w punkcie 9 (dziewiątym), dotyczącym st. chor. P. S. /-/ Maciej Dybowski TZ/ sygn. IV SA...

II SA/Bd 644/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-09-19

r., Nr 110, poz. 732) Dowódca Jednostki Wojskowej Nr [...] w [...] odmówił przyznania st. chor. K. K., zajmującemu stanowisko służbowe: [...], dodatku motywacyjnego...
, decyzją z dnia [...] 2012 r., Nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia, organ podniósł, że st. chor. K. K., pełniąc służbę na stanowisku...

II SA/Bd 655/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-09-19

przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 110, poz. 732, zwanego dalej 'rozporządzeniem w sprawie klasy klasyfikacyjnej') odmówił skarżącemu st. sierż. M...
klasę kwalifikacyjną, otrzymuje miesięczny dodatek motywacyjny ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej wskazanych w pkt 1-4., Po myśli § 25a ust. 2...

II SA/Bd 645/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-09-19

. Nr 110, poz. 732, zwanej dalej 'rozporządzeniem w sprawie klasy kwalifikacyjnej') odmówił skarżącemu st. chor. R. K. dodatku motywacyjnego za trzecią klasę...
motywacyjny ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej wskazanych w pkt 1-4., Po myśli § 25a ust. 2 przedmiotowy dodatek przyznaje się żołnierzowi zawodowemu...