Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SA/Ol 244/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-06

nieruchomości położonej w miejscowości Milejewo, działka nr '[...]', w celu budowy na tym terenie stacji bazowej telefonii komórkowej, składającej się miedzy innymi z wieży kratowej...
, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym budowie wieży kratowej o wysokości 60 m n.p.t., co jest uwarunkowane względami technicznymi...

IV SAB/Wa 32/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-17

niejawnym sprawy ze skargi T. i R. B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy C. w przedmiocie stacji bazowej telefonii komórkowej. postanawia: - odrzucić skargę...
ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce...

IV SA/Wa 227/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-29

Miasta i Gminy C. ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości M. na działce nr [...], sąsiadującej z działką...

II SAB/Po 8/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-06-21

Akcyjnej 'A' na 25 lat, w celu postawienia tam stacji bazowej telefonii komórkowej. Jednym z postanowień tej umowy jest warunek, że czynsz dzierżawy będzie płatny dopiero...
inwestora decyzja o ustaleniu lokalizacji stacji telefonii na innej działce, gdyż w takiej sytuacji bezcelowe byłoby zawieszenie postępowania administracyjnego w niniejszej...

II SA/Ol 1400/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-07

-socjalnego i garażu wraz ze stacja bazową ciężkiego sprzętu na działce nr '[...]' w '[...]', żądając stwierdzenia bezskuteczności zaskarżonej czynności. W uzasadnieniu podniósł...

II SAB/Rz 141/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-12-01

przez organy obu instancji w sprawie z wniosku Spółki z dnia 5 marca 2020 r. dla identycznej inwestycji dotyczącej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] o nr [...] wraz...
, że budowa stacji telefonii komórkowej jest podejmowaniem działalności, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane. Dlatego...

I SA/Kr 966/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-14

konieczny związek przyczynowy, nakazujący organowi podatkowemu tożsame określenie i uznanie stacji bazowej, bez względu na to czy usytuowanej na innym obiekcie budowlanym...
, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne...

V SA/Wa 741/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-04

- Jarosław Stopczyński, Protokolant st. specjalista - Monika Włochińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi J. B. na czynność Burmistrza...
szczegółowych informacji w zakresie zasad ustalania wysokości dotacji należnej za rok 2018, na rzecz przedszkoli. Zwróciła się o informację co do wartości bazowych...

V SA/Wa 722/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-14

.), Sędzia NSA - Piotr Piszczek, Protokolant st. specjalista - Anna Wiśniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2018 r. sprawy ze skargi M. M. na czynność...
ustalania wysokości dotacji należnej za rok 2018, na rzecz przedszkoli. Zwróciła się o informację co do wartości bazowych stanowiących podstawę dla ustalenia wysokości...

V SA/Wa 1272/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-13

.), Sędzia WSA - Marek Krawczak, Protokolant st. specjalista - Monika Włochińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2019 r. sprawy ze skargi O. B. na czynność...
za rok 2018, na rzecz przedszkoli. Zwróciła się o informację co do wartości bazowych stanowiących podstawę dla ustalenia wysokości należnej dotacji poprzez wskazanie...
1   Następne >   2