Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

SA/Sz 2155/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-20

WSA Arkadiusz Windak /spr./ Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Frej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2005 r. sprawy ze skargi E.H. na decyzję Dyrektora...
o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby., Bazowym przepisem który legł u podstaw zaskarżonego rozstrzygnięcia stał się art. 45 ustawy o Służbie Więziennej, który został prawidłowo...