Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II OSK 430/12 - Wyrok NSA z 2012-05-08

z drogi wewnętrznej na publiczną (protokół z sesji Rady - zmiana nr 1), a nadto zmieniając stanowisko w kwestii dotyczącej lokalizacji stacji bazowych telefonii...
komórkowych (w przypadku karty terenu o symbolu 8U w projekcie wyłożonym po raz drugi do publicznego wglądu znajdował się zapis o niedopuszczalności lokalizacji stacji bazowych...