Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

II SA/Rz 607/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-09-20

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 września 2012 r. sprawy ze skargi T. W. na czynność Starosty [...] z dnia...
w zasobie i są zakwalifikowane do zasobu bazowego. Organ powtórzył stanowisko, że żądane dane i kopie dokumentów z zasobu bazowego może uzyskać biegły sądowy z zakresu...

II SA/Rz 299/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-13

./ Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi J. Ś. na postanowienie Wojewódzkiego...
. pozostałe dokumenty stanowią zasób bazowy (§ 4 ust. 3 pkt 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia...

II SA/Rz 627/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-01-19

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 6 stycznia 2009 r. sprawy ze skargi A. K. na czynność...
geodezyjne złożone w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno i Kartograficznej stanowią zasób bazowy i nie mogą być udostępniane osobom fizycznym. Swoim działaniem Starosta...

II SA/Gl 684/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-27

Leszek Kiermaszek, Protokolant St. sekr. Małgorzata Orman, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2009 r. sprawy ze skargi D. F. na decyzję Samorządowego Kolegium...
na szkicu przebieg granicy jest identyczny z dokumentacja bazową, zgromadzoną w zasobie. Ustalone położenie punktów granicznych pomierzono metodą domiarów prostokątnych...