Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II SA/Sz 1189/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-09

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej plus GSM nr (...), zlokalizowanej przy ul. (...) w P...

VI SA/Wa 1764/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

Grażyna Śliwińska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą...
[...] i [...] września 2016 r. W wyniku kontroli przeprowadzonej 15 września 2016 r. ustalono, że stan zapasów obowiązkowych benzyny bezołowiowej bazowej w zbiorniku (m3 w 15...