Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1333/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-30

świadczenia specjalnego., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał na treść art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych...
(Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) oraz wskazał na wypracowane zasady orzecznicze, zalecające przyznawanie świadczenia specjalnego osobom legitymującym...