Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 65/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-04

Pomocy Społecznej w [...] - działając z upoważnienia Wójta Gminy [...] - wydał decyzję Nr [...] odmawiającą przyznania skarżącemu specjalnego zasiłku celowego...
wnioskami. Pierwszy dotyczył przyznania świadczeń w postaci zasiłku okresowego na opłacanie pomocy osób drugich oraz specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup opału...

II SAB/Lu 12/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-12

. po wniesieniu skargi została wydana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej decyzja przyznająca skarżącemu pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego z przeznaczeniem...
opiekuńczych oraz świadczenia na zakup opału., Odpowiadając na skargę działający z upoważnienia Wójta Gminy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wniósł o jej oddalenie. Organ...