Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1636/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-15

oraz dodatek dla sieroty zupełnej do renty. Wśród świadczeń przewidzianych w jej art. 3 nie ma wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski., Organ...
z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dzieckiem wymagającym stałej opieki. Obecnie funkcję tą pełni zasiłek...