Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 86/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

') z dnia [...] października 2018 r. o przyznaniu zasiłków rodzinnych na rzecz dzieci, jak również specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką., Zaskarżoną...
zł (od dnia 1 listopada 2017 r.). Co więcej, w uzasadnieniu do decyzji o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego wprost wskazano, iż dochód ten nie przekracza kwoty...

II SA/Wa 1793/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-15

mieszkaniowe skarżącego wynoszą łącznie 796 złotych miesięcznie, zaś skarżący utrzymuje się z renty specjalnej wynoszącej 853 złotych netto oraz zasiłku pielęgnacyjnego...
, że skarżący może wystąpić o przyznanie usług opiekuńczych przez ośrodek pomocy społecznej. Ponadto, organ zauważył, że otrzymywanie renty specjalnej umożliwia skarżącemu...

II SA/Wa 1539/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

[...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania emerytury specjalnej - oddala skargę - Skarżący Z. P. w uzasadnieniu wniosku z dnia [...] marca 2018 r...
. o przyznanie emerytury specjalnej 'po ojcu', powołał się na swoją niepełnosprawność istniejącą od 1978 r. i wysokość renty (845 zł), która jest jedynym jego dochodem i zmusza...