Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 893/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-07

, że ma [...] córkę i [...] syna. Dzieci mieszkają z matką, on natomiast nie ponosi kosztów ich utrzymania. Oświadczył, że szuka pracy i nie przysługuje jemu prawo do zasiłku...
[...] o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, decyzji Starosty z dnia [...] o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku., Na wezwanie...

I SA/Kr 784/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-22

w jakiejkolwiek kwocie w obowiązku poniesienia kosztów przedmiotowego postępowania sądowego, nawet w kontekście wynikającego z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązku...
być stosowane w stosunku do osób charakteryzujących się ubóstwem (przykładowo do takich osób można zaliczyć bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub osoby ze względu...