Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1379/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-15

starający się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym ojcem - dowód: odpis zaświadczenia z MOPR z dnia...

I SA/Gd 1017/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-27

na umowę o pracę z wynagrodzeniem 667,86 zł, jednakże umowa została rozwiązana i aktualnie otrzymuje on specjalne świadczenie opiekuńcze w kwocie 520 zł miesięcznie z tytułu...
sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Małżonkowie mają na utrzymaniu małoletnie dziecko, na które wnioskodawczyni otrzymuje zasiłek rodzinny w wysokości 106 zł...