Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 390/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-05

[...] zł brutto. Matka wnioskodawcy, I. L. - S. , pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł w związku z opieką nad mamą. Rodzina pobiera świadczenie wychowawcze...
zasiłek opiekuńczy), których wysokość pozwala na pokrycie najbardziej podstawowych potrzeb bytowych. Rodzina korzysta z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego wraz...

I SA/Kr 391/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-05

piłki nożnej za wynagrodzeniem [...] zł brutto. Matka wnioskodawcy, I. L. - S. , pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości [...] zł w związku z opieką nad mamą...
(wynagrodzenie za pracę na ˝ etatu i specjalny zasiłek opiekuńczy), których wysokość pozwala na pokrycie najbardziej podstawowych potrzeb bytowych. Rodzina korzysta z pomocy...

III SA/Wa 1223/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-25

jest [...] i posiada [...] grupę inwalidzką. Skarżąca posiada [...] grupę inwalidzką i częściową pomoc. Skarżąca uzyskuje specjalny zasiłek opiekuńczy nad chorym mężem w kwocie 520 zł...
, że zasługuje on na uwzględnienie., Z nadesłanych dokumentów wynika bowiem, że Skarżąca i jej mąż utrzymują się z kwoty [...] zł otrzymywanej tytułem renty i zasiłków opiekuńczych...

I SA/Lu 687/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-02

, że gospodarstwo domowe prowadzi razem z mężem, córką oraz wnuczką. Maż jest osobą niepełnosprawną wymagająca opieki, którą ona sprawuje otrzymując z tego tytułu specjalny zasiłek...
opiekuńczy w kwocie 520 zł. Dodatkowo małżonek skarżącej otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny (153 zł) oraz zasiłek okresowy (33,30 zł). Dochód córki skarżącej stanowi natomiast...

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczeń pielęgnacyjnych...
rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekunów...

I SA/Ol 458/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-12

społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);, 2) osoby, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek...
opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu...

III SA/Gl 209/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-13

przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opieki społecznej, usług opiekuńczych oraz prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach...
w tym domu (art. 17 pkt 16 ww. ustawy);, - organizacja i świadczenie usług opiekuńczych u chorego w miejscu jego zamieszkania (art. 17 pkt 11 ww. ustawy);, - prowadzenie...

I SA/Gd 641/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-14

ze środków publicznych;, 15) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;, 16) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie...
i zakładów opiekuńczych (pkt 6) oraz edukacji publicznej (pkt 8). W celu realizowania swoich zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Przykładem takiej jednostki...

I SA/Po 970/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

na utrzymaniu wnioskodawczyni, pod jej troską i opieką. Otrzymuje rentę specjalną po śmierci w 1979 r. jej matki. W chwili obecnej jest to renta porównywalna z rentą socjalną...
, art. 129 § 2, art. 155 § 1, art. 155 § 2, art. 61(7) § 1, art. 61(7) § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm...

III SA/Gl 297/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-06

, szkoły podstawowe, szkoły zawodowe i szkoły średnie), działalnością opiekuńczą dla dzieci do lat trzech (żłobki), działalnością opiekuńczą dla osób starszych...
społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769), tzn. płatności za pobyt, opiekę i wyżywienie dokonują 1) mieszkańcy w wysokości 10% dochodu (świadczenia ZUS lub zasiłku z OPS...
1   Następne >   2