Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 166/18 - Wyrok NSA z 2021-09-23

prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego. Na wniosku jako adres zamieszkania wskazał O.. Powyższy wniosek złożył i odebrał osobiście., Wniosek złożony...
Społecznej w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i rodzinnego złożony przez P. K. potwierdza nie tylko jego miejsce rezydencji podatkowej na terenie Polski...

I SA/Po 470/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-24

i dzieci nie miały zastosowanie przepisy: art. 30c u.p.d.o.f. (opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym...
) małoletnie,, 2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,, 3) do ukończenia 25 roku życia...