Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

VIII SA/Wa 262/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

w R. z dnia [...] stycznia 2018 r., znak [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] stycznia 2018 r. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Na przeprowadzonej rozprawie...