Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

VIII SA/Wa 262/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-21

w R. z dnia [...] stycznia 2018 r., znak [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] stycznia 2018 r. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Na przeprowadzonej rozprawie...

II SA/Łd 650/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-04

pielęgnacyjne jest obok zasiłku pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego jednym ze świadczeń opiekuńczych, zaliczanym do świadczeń rodzinnych (art. 2 pkt 2 o.ś.r....
,, b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r...