Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

II SA/Sz 1316/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-22

specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza z dnia [...] r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad mężem H. K.., Powyższa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym sprawy. W dniu [...] r. Z. K...