Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 2138/16 - Wyrok NSA z 2017-12-12

jest należny, czy towar był przedmiotem obrotu, czy wystawione faktury są 'puste', czy mamy do czynienia z tzw. 'karuzelą podatkową'., W ocenie Sądu częstotliwość...
i innymi ewentualnymi nadużyciami. Organy podatkowe mają więc prawo do badania stanów faktycznych będących podstawą wystawienia faktury i w razie ich rozbieżności z treścią...