Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Bd 8/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-06-17

coraz więcej wątpliwości, zaczął rysować się rozbudowany łańcuch podmiotów, z których część trudniła się wystawianiem tzw. 'pustych faktur'. Stąd, w świetle...
'puste faktury' implikowała w kolejnych fazach postępowania podatkowego rozszerzanie zakresu oraz ilości czynności podejmowanych ze strony organu., Organ zaznaczył...

III SAB/Gl 16/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-10

, gdyż dotychczasowe ustalenia dotyczące podmiotów z łańcucha dostawców wskazują, że wystawiali puste faktury, jedynie w celu potwierdzenia transakcji. Nie zgodził się z zarzutem...
ścigania, w szczególności w następstwie ustalenia wystawiania przez uczestników łańcuszka 'pustych faktur'. W sytuacji deklarowanych przez podatnika bardzo wysokich kwot...

III SAB/Gl 17/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-10

granulatu złota, blachy miał miejsce w rzeczywistości, gdyż dotychczasowe ustalenia dotyczące podmiotów z łańcucha dostawców wskazują, że wystawiali puste faktury...
transakcji, których rzetelność budzi wątpliwości organów ścigania, w szczególności w następstwie ustalenia wystawiania przez uczestników łańcuszka 'pustych faktur...

I SAB/Bd 13/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-09-22

trudniła się wystawianiem tzw. 'pustych faktur'. Stąd, w świetle ujawniających się nowych okoliczności w toku równolegle prowadzonych postępowań, które są ściśle powiązane...
' oraz firmy wystawiające 'puste faktury' implikowała w kolejnych fazach postępowania podatkowego rozszerzanie zakresu oraz ilości czynności podejmowanych ze strony organu...

I SAB/Kr 9/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-25

wykazały, że stworzona została cała sieć firm zaangażowanych w ten proceder. Łańcuchy dostaw zapoczątkowane zostały przez podmioty wystawiające tzw. puste faktury...
- faktur VAT poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 i § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k., W toku prowadzonego...

I SAB/Wr 12/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-06

lub działających dla pozoru oraz wystawiający 'puste faktury' dla innych podmiotów. Ponadto stwierdzono, że transport towaru w postaci złota dokonywany był prywatnymi...
bankowy w kwocie 2.713.433 zł. Organ podatkowy stwierdził, że rozliczenie faktur poprzez potrącenie wzajemnych należności nie wyczerpuje znamion przepisu art. 87 ust. 6...

I SAB/Op 2/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-15

za marzec 2014 r. (faktur sprzedaży i zakupu oraz rejestrów sprzedaży i zakupów VAT) z pisemną adnotacją pracownika organu, że pełnomocnik A. H. odmówił w dniu 17...
od 01.01.2011 r. do 31.05.2014 r., zawierającymi: dane kontrahentów (NIP, nazwa i adres), nr faktury, kwoty netto, brutto i VAT., Strona pismem z dnia 30 stycznia 2015 r. (wpływ...

I SAB/Op 3/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-08-07

dokumentację spółki w postaci: faktur sprzedaży za okres I-IV 2014 r., faktur zakupu za okres I- IV 2014 r., ewidencji VAT zakupów i sprzedaży za okres I-IV 2014 r...
rejestrów zakupów i sprzedaży Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2014 r., zawierającymi: dane kontrahentów (NIP, nazwa i adres), nr faktury, kwoty netto, brutto...

I SAB/Rz 10/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-17

). Transakcje te nie mogą być kwestionowane w sensie ich zaistnienia, realności. Posiadane przez spółkę A. faktury VAT je potwierdzające nie są tzw. fakturami pustymi...
księgową za miesiąc marzec i kwiecień 2014r., w tym rejestry sprzedaży VAT oraz kopie faktur. Organ już wówczas mógł zidentyfikować podmioty, którym podatnik sprzedał nabyte...