Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I FSK 1111/15 - Wyrok NSA z 2016-01-12

organów ścigania, w szczególności w następstwie ustalenia wystawiania przez uczestników łańcuszka 'pustych faktur'. Zdaniem Sądu I instancji w sytuacji deklarowanych...
przez Skarżącą bardzo wysokich kwot zwrotu podatku VAT za miesiące od listopada 2012 r. do grudnia 2013 r. oraz za styczeń 2014 r., a wynikających z faktur dokumentujących...

I FSK 1110/15 - Wyrok NSA z 2016-01-12

łańcuszku transakcji, których rzetelność budzi wątpliwości organów ścigania, w szczególności w następstwie ustalenia wystawiania przez uczestników łańcuszka 'pustych faktur...
z faktur dokumentujących transakcje obrotu granulatem złota i złotem inwestycyjnym na kwotę łączną około 700 mln zł netto (350 mln zakup i 370 mln sprzedaż WDT...

III SAB/Gl 8/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-23

jest bowiem ustalenie, czy zwrot podatku jest należny, czy towar był przedmiotem obrotu, czy wystawione faktury są 'puste', czy mamy do czynienia z tzw. 'karuzelą podatkową...
r. zaewidencjonował i w złożonej deklaracji VAT-7 za maj 2015 r. wykazał m.in. podatek naliczony o wartości 394.440,48 zł wynikający z faktur dokumentujących nabycie...

I SAB/Po 11/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-19

są 'puste', czy ewentualnie mamy do czynienia z tzw. 'karuzelą podatkową'., W ocenie Sądu regularność działań organu wskazuje, że materiał dowodowy jest nieustannie...
. Wszystkie transakcje dotyczyły zakupu kawy Jacobs KRONUNG Mielona 500G. Ponadto w ewidencji zakupów VAT za luty 2015 r. Spółka wykazała dwie faktury wystawione przez C XB...

I SAB/Po 10/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-19

, czy zwrot podatku jest należny, czy towar był przedmiotem obrotu, czy wystawione faktury są 'puste', czy mamy do czynienia z tzw. 'karuzelą podatkową'., W ocenie Sądu...
również 5 faktur VAT, wszystkie dla nabywców czeskich: C, D. We wszystkich przypadkach przewoźnikiem kawy z Polski, z Sosnowca do Czech miał być polski przewoźnik, tj. firma...

I SAB/Po 12/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-19

łańcuchu transakcji. Istotną kwestią jest bowiem ustalenie, czy zwrot podatku jest należny, czy towar był przedmiotem obrotu, czy wystawione faktury nie są 'puste...
, wystawiono faktury VAT dla nabywcy czeskiego: C Czechy. Przewoźnikiem kawy z Polski, z [...] do Czech miał być polski przewoźnik, tj. firma: D XC. Według dokumentacji...

III SAB/Gl 6/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-23

jest bowiem ustalenie, czy zwrot podatku jest należny, czy towar był przedmiotem obrotu, czy wystawione faktury są 'puste', czy mamy do czynienia z tzw. 'karuzelą podatkową...
, w tym faktury VAT i deklaracje podatkowe., Dotychczasowe ustalenia poczynione w trwającym postępowaniu kontrolnym w 'B' Sp. z o.o., wskazują, iż firma ta była głównym dostawcą...