Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Gl 22/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-30

ten zaewidencjonował w rejestrach zakupu faktury, które są nierzetelne w zakresie przedmiotowym (nie dokumentują żadnych operacji handlowych - tzw. 'puste faktury...
(nie dokumentują żadnych operacji handlowych - tzw. 'puste faktury), jak i podmiotowym (zostały wystawione przez podmioty nieistniejące). Nadto należności za te faktury...

III SAB/Wa 7/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

adresami. Z postępowań kontrolnych wynikało też, iż kontrahenci spółki wystawiali na jej rzecz 'puste' faktury sprzedażowe, które nie odzwierciedlały rzeczywistego obrotu...
, że podmiot ten uczestniczył w procederze wystawiania 'pustych faktur'., Naczelnik Urzędu Skarbowego w O. przesłał informacje dotyczące E. z których wynikało, że usługi transportu...

III SAB/Wa 34/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

', które wystawiały tzw. 'puste faktury', nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Podmioty te nie deklarowały i nie wpłacały należnego podatku od towarów i usług., Wbrew...
przez niego podstawione. Ponadto zeznał, że W została kupiona, żeby uwiarygodniać transakcje, których faktycznie nie było, zeznał, że były to puste faktury, a firma...

I SAB/Lu 20/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-08

transakcji uczestniczą podmioty, które nie wywiązują się z obowiązków podatkowych, w tym wystawiają puste faktury. W łańcuchu transakcji pojawiają się zatem podmioty...
nie wywiązujące się z obowiązków podatkowych, które wystawiają faktury niedokumentujące rzeczywistych transakcji niosących za sobą powstanie należnego podatku od towarów i usług...

III SAB/Wa 56/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

w procederze pozorów funkcjonowania przedsiębiorstwa i wystawiający tzw. puste faktury., Pismem z 15 kwietnia 2015 r. wysłano do Dyrektora Izby Skarbowej w W. ponaglenie...
Czeskiej. Obrót udokumentowany został fakturami sprzedaży w łącznej kwocie netto 906 323,21 zł, międzynarodowymi listami przewozowymi oraz dowodami wpłaty należności...

I FSK 2107/15 - Wyrok NSA z 2017-09-06

wynikało, że w tamtych okresach też mogło dochodzić do obrotu pustymi fakturami. Na rozliczenie podatku VAT w danym okresie rozliczeniowym ze względu na charakter...

III SAB/Wa 8/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

się w 'wirtualnym biurze', kontrahenci spółki wystawiali na jej rzecz 'puste' faktury sprzedażowe, które nie odzwierciedlały rzeczywistego obrotu gospodarczego., 2. C. sp...
zdarzeń gospodarczych. Kontrolowany podmiot uczestniczył w wystawianiu tzw. pustych faktur, m. in., dla skarżącego. Pismem nr [...]z 30 stycznia 2017 r. przesłano protokół...

I SAB/Lu 19/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-08

są do ceny jego sprzedaży. W łańcuchu transakcji uczestniczą podmioty, które nie wywiązują się z obowiązków podatkowych, w tym wystawiają puste faktury. W łańcuchu...
transakcji pojawiają się zatem podmioty nie wywiązujące się z obowiązków podatkowych, które wystawiają faktury niedokumentujące rzeczywistych transakcji niosących za sobą...

I SAB/Lu 18/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-08

transakcji uczestniczą podmioty, które nie wywiązują się z obowiązków podatkowych, w tym wystawiają puste faktury. W łańcuchu transakcji pojawiają się zatem podmioty...
nie wywiązujące się z obowiązków podatkowych, które wystawiają faktury niedokumentujące rzeczywistych transakcji niosących za sobą powstanie należnego podatku od towarów i usług...

I SAB/Lu 32/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-14

z ustaleń organu wynika, że główny kontrahent podatnika - A. Spółka z o.o. ogranicza funkcjonowanie do stwarzania oznak aktywności gospodarczej przez wystawianie tzw. pustych...
wewnątrzwspólnotowej dostawy na podstawie faktury VAT nr [...] z dnia [...] kwietnia 2015 r. na wartość netto [...] zł, VAT 0 zł, wystawionej dla S. 'C.' w R. Przedmiotem dostawy była kawa...
1   Następne >   2