Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 754/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-06

przy tej okazji w trakcie eksperymentu, że urządzenie wypłacające monety było puste i nie można było zrealizować wygranych pieniężnych., Ustalenia kontroli wykazały zatem...
podatek VAT. Czynsz miał być płatny w oparciu o wystawiona fakturę VAT. Płatność następowała tylko w przypadku kiedy urządzenie było eksploatowane. W przypadku włamania...